KO - ROLL spol. s r.o.
Priemyselný areál, 946 03 KOLÁROVO, Slovakia
Profil spoločnosti          Zameranie výroby         Technológie          Kontakt
©2008, KO - ROLL spol. s r.o.
Profil spoločnosti      

     Spoločnosť bola založená v roku 1993.  Hlavným cieľom bolo zabezpečiť vývoj  a dodávku jednotlivých komponentov pre malé motocykle a mopedy: hlavne niektoré časti prevodovky a kolesá z hliníkového odliatku.

     Koncom 90-tych rokov s útlmom motocyklovej výroby na Slovensku spoločnosť postupne zmenila svoju orientáciu na zákazkovú výrobu strojných súčiastok.

     Kľúčová zmena nastala v roku 1998, keď bola zahájená spolupráca s jedným zo svetových producentov upínacej techniky.  Táto spolupráca určuje hlavné smery rozvoja  spoločnosti.
Profil spoločnosti