KO - ROLL spol. s r.o.
Priemyselný areál, 946 03 KOLÁROVO, Slovakia
Profil spoločnosti          Zameranie výroby         Technológie          Kontakt
©2008, KO - ROLL spol. s r.o.
  - Komponenty pre upínacie  systémy   
    
     Sústruženie a frézovanie  tvarovo zložitých súčiastok. Výroba prebieha na počítačom riadených sústruhoch a na štvor až päť-osích CNC obrábacích centrách.
- Náhradné diely pre mopedy

     Výroba komponentov do prevodovky  mopedov BABETTA. Mäkké operácie ako sústruženie a frézovanie sú vykonané na CNC obrábacích strojoch. Nasledovné operácie po tepelnom spracovaní - brúsenie otvoru a brúsenie vonkajšieho priemeru - sú realizované v priestoroch spoločnosti.
- Zákazková  výroba

     Voľné výrobné kapacity vzniknuté rozvojom spoločnosti, modernizáciou strojového parku a technologických procesov sú využívané na zákazkovú výrobu podľa technickej dokumentácie odberateľov.
Komponenty pre upínacie systémy
Zákazková výroba
Zameranie výroby